Menu

Obchodné podmienky - Obchodné pomienky

Obsah článku

 

Nákup na splátky

21. Dodávateľ predáva tovar prostredníctvom splátkových spoločností (Quatro, GE Money) aj na splátky. O možnostiach splátkového predaja informuje dodávateľ na svojej internetovej stránke.
22. Splátkový predaj je realizovaný v priestoroch predajne dodávateľa vyhradených pre tieto úkony oprávnenou osobou dodávateľa.
23. Akcie s viazanosťou na typ splátkového predaja a splátkovej spoločnosti sú uvádzané na internetových stránkach splátkových spoločností, no nie sú pre dodávateľa záväzné ak sú pre dodávateľa nevýhodné.
24. Dodávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť predaj tovaru na splátky ak by pre neho bol nevýhodný bez uvedenia dôvodu kupujúcemu.

Platba za tovar a služby

25. Úhrada kúpnej ceny tovaru je vykonávaná:

  • v priestoroch predajne dodávateľa v hotovosti
  • bezhotovostne - na faktúru.

26. Posledný spôsob platby je dostupný len pre podnikateľské subjekty, s ktorými má dodávateľ uzatvorenú platnú zmluvu (veľkoobchod, distribúcia a podobne).
27. Dodávateľ si vyhradzuje právo aj v prípade uzatvorenia takejto zmluvy nepredať kupujúcemu tovar "na faktúru".

Kontrola tovaru pri prevzatí

28. Pri osobnom odbere reklamujte nekompletnosť a poškodenie tovaru ihneď. Dodatočné reklamácie na množstvo alebo druh tovaru nebudú uznané.
29. Žiadajte pri kúpe tovaru aj predvedenie tovaru ak je to fyzicky možné. V prípade zasielania tovaru prepravnou službou je kupujúci povinný tovar prehliadnuť pri preberaní zásielky. Ak kupujúci zistí mechanické poškodenie alebo nekompletnosť tovaru, je nevyhnutné spísať s prítomným vodičom prepravnej služby škodový zápis. Reklamácie na tovar zaslaný prepravnou službou v nepoškodenom balení a reklamácie na zjavné poškodenie (poškrabanie, prasknutie, zlomenie...) akceptujeme do 24 hod od prevzatia tovaru. Po tejto lehote nebudú uznané.
30. Tovar nie je možné vrátiť, je možné len reklamovať jeho nefunkčnosť spôsobenú výrobnou chybou !

Odmietnutie predaja

31. Dodávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť predať tovar v prípadoch keď:

  • kupujúci nemá dostatok finančných prostriedkov na jeho nákup,
  • kupujúci nespĺňa podmienky stanovené splátkovými spoločnosťami na splátkový predaj,
  • je tovar vystavený z reklamných dôvodov ale je označený a rezervovaný pre iného kupujúceho,
  • tovar je skladom, no nie je zaradený v evidencii dodávateľa a nie je označený cenou,
  • dodávateľ nie je schopný tovar zabezpečiť (pri tovare na objednávku) v súlade s požiadavkami kupujúceho, alebo by mu vznikli zabezpečovaním takého tovaru neúmerne vysoké náklady na jeho obstaranie alebo povaha predaja by dodávateľovi spôsobila v budúcnosti problémy s uspokojením potrieb kupujúceho pri dodržaní týchto obchodných záručných a reklamačných podmienok.
  • kupujúci nedodržiava platobnú disciplínu - platí pre bezhotovostný predaj na faktúru.

Ochrana osobných údajov a vystavovanie dokladov

32. Dodávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje kupujúceho neposkytne v akejkoľvek podobe tretej strane (netýka sa vyžiadania údajov na základe súdneho rozhodnutia).
33. Údaje poskytnuté kupujúcim budú použité len pri komunikácii medzi dodávateľom a kupujúcim ďalej pre účely realizácie objednaných služieb (dodanie tovaru) a tiež na uskutočnenie potrebných účtovných úkonov, vyhotovenia daňových dokladov alebo identifikácii platby realizovanej kupujúcim bankovým prevodom.
34. V prípade straty dokladov vystaví dodávateľ duplikát za poplatok 500,-Sk (16,6€) vrátane DPH, za predpokladu, že kupujúci pri nákupe tovaru nechal vystaviť záručný list na osobu alebo firmu. Vystavenie duplikátu je len na účely daňových potrieb, nie na uplatnenie reklamácie.

Obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 1. mája 2008. Ich platnosť zaniká vydaním nových Obchodných podmienok, o čom bude zákaznícka verejnosť informovaná prostredníctvom internetovej stránky dodávateľa.

Facebook Twitter Google+ Pinterest
×
×

Log in